…bude fantastično kako emocije, dok snažne, lepe i lepršave postoje u nama, osećamo kao istinski veliku snagu koja omogućila bi nam da pomerimo zemlju za nekoliko milimetara bliže suncu.
Pa ipak, kad desi se da smrači se za trenutak i dva, taj do juče snažan osećaj iznenada liči na slabost jednu beskrajnu, i dugo ga samo mrzimo, i osećaj, i zemlju što nije se pomerila, i sunce što ga više nema.
Sranje.

Dijana Knežević

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *