O mogućnostima izbora

Da sam mogla da biram
ja odabrala bih,
možda,
nešto mirniju unutrašnjost.
Odabrala bih,
verovatno,
i krv manje vrelu
jer zbog nje sam
i jurila neke goruće poglede
zbog koje naposletku uspela sam
samo da spalim prste.
Da mogla sam da biram
odabrala bih,
verujem,
i nešto sporije disanje.
To znojenje u sebi samoj
dovodilo je jedino
do toga da koža puca,
da naprasno radvaja se
od druge kože
za koju je zašivena.
Nisam to baš uvek htela…
Da mogla sam da biram
ja odabrala bih,
pretpostavljam,
da ne saplićem se
o sopstvena htenja
tako često,
da sve u meni –
na jednoj je strani
i da ne budim se ujutro
najpre morajući da razvrstam
sve svoje delove.
Da mogla sam da biram
ja odabrala bih,
čini mi se,
čežnju za zarobljenjem
umesto za slobodom
jer nije da do istinske
slobode je i dolazilo.
Češće mi samo činilo
da slobodna sam
dok lancima teškim
za sebe il’ za nekog
bivala sam privezana.

Da mogla sam da biram,
kažem,
k’o što nisam…
Pa,
dobila sam, eto,
ova dva oka,
taman dovoljno nemirna
da ničiji, pa ni svoj unutrašnji,
pogled ne mogu da izdrže.
Dobila sam dar i šamar sudbine
kroz svoju glad za nemirom.
Dobila sam krvavocrvene sate
koji nekad ranjavaju – nekad usrećuju.
Dobila sam ljubav jednu drugačiju
koja kad raduje – raduje do
plakanja i vrištanja,
a kad boli – do krvi boli.
Dobila sam finu proprciju jednu
bokova, grudi, struka,
da mogu dok njišem se
taman malo i da slomim se.
Dobila sam kandže
zbog kojih baš i ne umem
nežno kože da dotičem,
već samo da svlačim ih,
možda i naviklo,
zamišljajući da svako k’o ja
hteo bi malo neko drugi da bude.
Dobila sam, priznajem,
baš mnogo i od onoga
što htela sam:
vatromete
reči
erupcije
snove
i još ponešto.
I nije da bunim se.
Samo…
da mogla sam da biram…
možda bih,
kažem,
možda,
mir umesto nemira
nešto češće ubrala.

Dijana Knežević

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *