Splačina

Kupila sam
zelene cipelice
da njima pogazim
proleće u tvojim očima.

Kupila sam
omču malu
da privežem je
oko svoga vrata
onda kada tvoji prsti
prestanu da stistkaju ga.

Kupila sam
prašnjavu keceljicu
da u njoj mogu
čista da budem,
a snove da ti umesim
i poturim pod nos
da izjedeš ih zajedno
sa onom splačinom
što sam je smućkaš
na brzinu,
skriven i očajan.

Kupila sam
venerin bregić jedan,
ružičast i svetlucav,
što miriše na slanu kišu,
pa tako i uništava.

Kupila sam
malo srce plastično
da možeš lakše
da izjedeš ga,
onda kada zaboraviš
da na čelu sam
jedno pravo
otvoreno nosila
dok bio si slep.

Dijana Knežević

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *