Uništavanje Neuništivog

Spiram tvoje tragove sa tela.
Derem kožu.
Kidam na komadiće.
Ovo ću sačuvati – ovo neću…
Malo za prošle dane…
Malo za danas…
Malo za nikada…
Izvlačim te iz sebe.
Silovito.
Lomim, usput, udove,
kožu na ponekim mestima
sasvim rašivam,
negde je više i nema.
Za sada.
Za nikada.
Isisavam te iz pora.
Izađi.
Izađi.
Izađi.
Guram u uši svakakve reči
samo da bi tvoje ostale zakopane.
Neću da te ima.
Za danas.
Za nikada.

I, naposletku,
ja sam samo rastavljena.
A ti
svuda si.

Dijana  Knežević

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *