Zaigram se tako u pesku pa zaboravim da odrastem.

 

Igranja sa glinom i nakitima, i torbicama, i stop motion animacijom, i  fotografijama, i ramova… i sa svim sa čim bih se već radosno igrati moglo. :)

 

ViolentlyHappy jewelry

ViolentlyHappy torbice

Life is art!

Ram