Odlomak – 2000.

Skica

Mirisi

Plavo

Kosa

Preplavljeno

Žena u bež kaputu

Ugao i ništa

Mali Ljudi

Razmrdavanje srca

Glava u rerni

Iz priče o J.

Iz dnevnika

U sedlu

Priča o J.

Priča o Dečaku i Devojčici

„I must down to the seas again, to the vagrant gypsy life“

Kad lepota dosadi

Devojčica Čekalica

Posebna vrsta usamljenosti

Dok kao ništa ne događa se

Ti si moja muzika

Trafika

O premeravanju topline

Ljudi su teško pripitomljive životinje

Zamisao

Svemirske pomisli

Čoveku sa imenom hijene

Od rebra mog načinjen

Kako to normalni ljudi rade?